ĐỘI TÀU FALCON ITPC

No SHIP'S Name SHIP'S Type SHIP'S Image
1 GOLDEN FALCON Tàu biển ship
2 DIAMOND FALCON Tàu biển ship