Cao ốc GMA, 307 - 6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 01, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84 8) 38 422 857
Fax: (84 8) 38 422 847
Email: contact@falconshipinvest.com

Mr. Sơn: 0918 03 05 89
Điện thoại: (84 8) 38 422 857
Email: contact@falconshipinvest.com

Điện thoại: (84 8) 38 422 857
Email: contact@falconshipinvest.com